Yêu như trong phim tình cảm (Phần 1)

Yêu như trong phim tình cảm (Phần 1)

Falling in Love Like a Romantic Drama (Season 1)

Nội dung phim Yêu như trong phim tình cảm (Phần 1)

Watanabe Naomi làm MC chương trình thực tế, trong đó 8 diễn viên trẻ thực hiện cảnh hôn trong phim. Sau đó, máy quay dõi theo để xem họ có nảy sinh tình cảm không!