Tình yêu có bảo đảm

Tình yêu có bảo đảm

Love, Guaranteed

Nội dung phim Tình yêu có bảo đảm

Rắc rối nảy sinh khi vị luật sư xông xáo nhưng túng tiền nhận vụ kiện của thân chủ quyến rũ: kiện trang web dám đảm bảo chắc nịch rằng người dùng sẽ tìm được tình yêu.