Tiến lên nào Xe Nhỏ! Chrissy cầm lái

Tiến lên nào Xe Nhỏ! Chrissy cầm lái

Go! Go! Cory Carson: Chrissy Takes the Wheel

Nội dung phim Tiến lên nào Xe Nhỏ! Chrissy cầm lái

Từ game thùng, ngày trượt tuyết đến mẹo chữa nấc, cô em gái hiếu kỳ Chrissy của Cory Carson tự mình lao nhanh đến các cuộc vui và phiêu lưu ở khắp thị trấn!