The Witcher Bestiary Season 1, Part 1

The Witcher Bestiary Season 1, Part 1

The Witcher Bestiary Season 1, Part 1

Nội dung phim The Witcher Bestiary Season 1, Part 1

Kikimora với hình dạng đáng sợ. Striga thèm khát thịt người. Cùng đi sâu vào những câu chuyện thần thoại về một số trong nhiều quái vật ẩn nấp ở Lục Địa.