Nhà Mitchell đối đầu với máy móc

Nhà Mitchell đối đầu với máy móc

The Mitchells vs. The Machines

Nội dung phim Nhà Mitchell đối đầu với máy móc

Cuộc hủy diệt của robot đã ngăn cản chuyến phượt xuyên quốc gia của họ. Giờ đây, chỉ có nhà Mitchell – gia đình kỳ lạ nhất thế giới – mới có thể giải cứu loài người.