Lời Thú Nhận Của Cô Gái Vô Hình

Lời Thú Nhận Của Cô Gái Vô Hình

Confessions of an Invisible Girl

Nội dung phim Lời Thú Nhận Của Cô Gái Vô Hình

Lời Thú Nhận Của Cô Gái Vô Hình là câu chuyện theo học tại một ngôi trường mới, cô nàng thông minh nhưng ngại giao tiếp Tetê sẽ làm mọi cách để hòa nhập. Nhưng "chị đại" trong lớp lại có ý tưởng khác.