Linh hồn của buổi tiệc

Linh hồn của buổi tiệc

Afterlife of the Party

Nội dung phim Linh hồn của buổi tiệc

Cassie đam mê tiệc tùng... cho đến khi cô mất trong tai nạn kỳ quặc. Giờ đây, cô nàng quảng giao này cần sửa chữa sai lầm của mình dưới trần thế nếu muốn lên thiên đàng.