Josee: Khi nàng thơ yêu

Josee: Khi nàng thơ yêu

Josee, Tiger and the Fish

Nội dung phim Josee: Khi nàng thơ yêu

Sau khi kết bạn với một sinh viên ngành sinh vật biển, một phụ nữ bại liệt giỏi hội họa và ưa châm chọc bắt đầu trải nghiệm thế giới bên ngoài ngôi nhà của mình.