Headspace: Thả lỏng tâm trí

Headspace: Thả lỏng tâm trí

Headspace: Unwind Your Mind

Nội dung phim Headspace: Thả lỏng tâm trí

Bạn muốn thư giãn, thiền định hay ngủ sâu? Hãy cá nhân hóa trải nghiệm đó theo tâm trạng hoặc suy nghĩ của bạn qua phim tương tác đặc biệt này của Headspace.