Disclosure: Người chuyển giới trên màn ảnh Hollywood

Disclosure: Người chuyển giới trên màn ảnh Hollywood

Disclosure

Nội dung phim Disclosure: Người chuyển giới trên màn ảnh Hollywood

Trong phim tài liệu này, các nhà sáng tạo và nhà tư tưởng chuyển giới chia sẻ các phân tích và quan điểm chân thành về tác động của Hollywood đến cộng đồng chuyển giới.