Diễn viên Cha sao vậy?

Diễn viên Cha sao vậy?

What Happened to Mr. Cha?

Nội dung phim Diễn viên Cha sao vậy?

Thời đỉnh cao sự nghiệp đã qua từ lâu, một nam diễn viên vẫn cố níu kéo hào quang quá khứ – rồi hồi chuông cảnh tỉnh đột ngột buộc anh đối diện với con người hiện tại.