Dick Johnson Đã Chết

Dick Johnson Đã Chết

Dick Johnson Is Dead

Nội dung phim Dick Johnson Đã Chết

Khi bố của cô gần đi hết cuộc đời, nhà làm phim Kirsten Johnson dàn cảnh ông từ biệt thế gian vừa hài hước vừa sáng tạo để cả hai tập đối mặt với điều tất yếu.

Trailer phim Dick Johnson Đã Chết:

trailers