Cuộc đời và cái chết của Marsha P. Johnson

Cuộc đời và cái chết của Marsha P. Johnson

The Death and Life of Marsha P. Johnson

Nội dung phim Cuộc đời và cái chết của Marsha P. Johnson

Khi đấu tranh với làn sóng bạo lực chống lại phụ nữ chuyển giới, nhà hoạt động Victoria Cruz đã điều tra cái chết đáng ngờ năm 1992 của bạn cô là Marsha P. Johnson.