Cái tên khắc sâu trong tim người

Cái tên khắc sâu trong tim người

Your Name Engraved Herein

Nội dung phim Cái tên khắc sâu trong tim người

Năm 1987, khi thiết quân luật ở Đài Loan kết thúc, Gia Hán và Birdy yêu nhau dưới áp lực từ gia đình, sự ghê sợ đồng tính luyến ái và kỳ thị của xã hội.