BoBoiBoy 2: Cuộc chiến ngân hà

BoBoiBoy 2: Cuộc chiến ngân hà

BoBoiBoy Movie 2

Nội dung phim BoBoiBoy 2: Cuộc chiến ngân hà

BoBoiBoy và những người bạn phải bảo vệ sức mạnh nguyên tố của cậu trước tên ác nhân cổ xưa đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát sức mạnh đó cũng như tàn phá vũ trụ.