Bản Sắc Anh Hùng 2

Bản Sắc Anh Hùng 2

A Better Tomorrow II

Nội dung phim Bản Sắc Anh Hùng 2

Phân đoạn kinh điển đến rồi, cuộc chiến đẫm máu ở biệt thự của anh Phát, biểu diễn một màn nổ súng đẹp nhất! Cuộc điện thoại cuối cùng của Trương Quốc Vinh, giọt nước mắt li biệt!\n