Bạn đối đầu với thiên nhiên: Dã thú trốn thoát

Bạn đối đầu với thiên nhiên: Dã thú trốn thoát

Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie

Nội dung phim Bạn đối đầu với thiên nhiên: Dã thú trốn thoát

Khi động vật hoang dã thoát khỏi một khu bảo tồn, Bear Grylls – và bạn – phải truy đuổi mà vẫn bảo vệ môi trường sống của chúng. Đây là phim tương tác đặc biệt.