Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi

Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi

Green Snake

Nội dung phim Bạch Xà 2: Thanh Xà kiếp khởi

Trong khi cố gắng cứu tỷ tỷ khỏi nanh vuốt của Pháp Hải, Tiểu Thanh rơi vào một tòa thành đáng sợ và gặp một người đàn ông bí ẩn không nhớ được quá khứ của mình.