Anne Frank, người bạn yêu quý của tôi

Anne Frank, người bạn yêu quý của tôi

My Best Friend Anne Frank

Nội dung phim Anne Frank, người bạn yêu quý của tôi

Dựa trên tình bạn ngoài đời thật giữa Anne Frank và Hannah Goslar, từ Amsterdam bị Đức Quốc xã chiếm đóng cho đến cuộc hội ngộ bất hạnh của họ trong trại tập trung.