Ali ở quận Queens

Ali ở quận Queens

Ali & Ratu Ratu Queens

Nội dung phim Ali ở quận Queens

Sau khi bố mất, một thiếu niên lên đường đến New York để tìm kiếm người mẹ xa cách từ lâu và sớm tìm thấy tình yêu cũng như sự kết nối ở những nơi không ngờ tới.