Yêu Nhầm Sếp Bự

Yêu Nhầm Sếp Bự

Long Shot

Nội dung phim Yêu Nhầm Sếp Bự

Kể về mối quan hệ phức tạp giữa hai người không có bất kì điểm chung gì: Fred Flarsky (Seth Rogen) - một nhà báo tự do và Charlotte Field (Charlize Theron) - một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Trailer phim Yêu Nhầm Sếp Bự:

trailers