Yểu điệu thục nam và ngôi sao giả mạo

Yểu điệu thục nam và ngôi sao giả mạo

Tootsies & The Fake

Nội dung phim Yểu điệu thục nam và ngôi sao giả mạo

Vô ý làm nữ minh tinh bất tỉnh trước một công việc quan trọng, nhóm bạn thân vụng về tìm người giống hệt thay thế cô để không rơi vào cảnh kiện tụng.