Vùng đất linh hồn

Vùng đất linh hồn

Spirited Away

Nội dung phim Vùng đất linh hồn

Chihiro lạc vào thế giới ma thuật nơi một phù thủy cai trị – và những ai không tuân theo mụ ta sẽ bị biến thành động vật.