Vua bọ cạp 3: Cuộc chiến chuộc tội

Vua bọ cạp 3: Cuộc chiến chuộc tội

The Scorpion King 3: Battle for Redemption

Nội dung phim Vua bọ cạp 3: Cuộc chiến chuộc tội

Vị vua bị phế truất Mathayus trở thành kẻ giết thuê. Giờ anh phải bảo vệ vương quốc khác trước cuộc xâm lăng của một kẻ xâm lược tàn bạo dẫn đầu những chiến binh ma.