Viên đạn trong đầu

Viên đạn trong đầu

Bullet In The Head

Nội dung phim Viên đạn trong đầu

Khi ba người bạn thân trốn thoát khỏi Hồng Kông đến Sài Gòn thời chiến để bắt đầu cuộc sống của một tội phạm, tất cả họ đều phải trải qua một trải nghiệm đau đớn khiến cuộc sống và tình bạn của họ tan vỡ hoàn toàn.