Trượt băng nghệ thuật Stars

Trượt băng nghệ thuật Stars

滑冰

Nội dung phim Trượt băng nghệ thuật Stars

Hayato Ishii xuất hiện trước Ayaharu Maejima - người đã từng bỏ trượt băng nghệ thuật.Hayato dường như cũng biết Maejima đã hoạt động với tư cách là một người độc thân trước đó, thế nên cậu đã mời Maejima đến với thế giới của cuộc thi trượt băng nghệ thuật tập thể, Hayato nói: "Anh cần em." "