Trường Luật

Trường Luật

Law School

Nội dung phim Trường Luật

Khi sự việc nghiêm trọng xảy ra tại ngôi trường danh giá của họ, một giáo sư luật khó tính cùng các sinh viên đầy tham vọng thử thách thứ công lý được thực thi theo luật.

Trailer phim Trường Luật:

trailers