Trò chơi gọi hồn 2

Trò chơi gọi hồn 2

Ouija: Origin of Evil

Nội dung phim Trò chơi gọi hồn 2

Tại California, vào những năm 1960, con gái một bà đồng rởm toan gọi hồn người cha quá cố qua Bàn cầu cơ nhưng lại vô tình giải phóng quỷ dữ.