Tổng đài truy vết

Tổng đài truy vết

The Guilty

Nội dung phim Tổng đài truy vết

Được chỉ định làm nhân viên tổng đài 911, vị thanh tra phiền muộn vật lộn để cứu một người gọi gặp nguy nan – trong một ngày u ám đầy những phát hiện và nhìn nhận.