Tòa Án Kiếp Sau

Tòa Án Kiếp Sau

Defending Your Life

Nội dung phim Tòa Án Kiếp Sau

Bộ phim của Mỹ nói về 1 người đàn ông sau khi đã chết, ông ta được đưa đến 1 nơi gọi là "toà án" cho người đã chết. Tại đây, có các "luật sư" sẽ bào chữa cho ông ta những gì đã làm được khi sống để "quan toà" phán xét xem ông ta có được đầu thai lại thành người hay không.

Trailer phim Tòa Án Kiếp Sau:

trailers