Tìm Lại Công Lý

Tìm Lại Công Lý

The Hate U Give

Nội dung phim Tìm Lại Công Lý

Tìm Lại Công Lý - The Hate U Give (2018):Starr (Amandla Stenberg) chứng kiến cái chết của người bạn thân từ thời thơ ấu - Khalil dưới bàn tay của một sĩ quan cảnh sát. Giờ đây, khi đối mặt với nhiều áp lực, Starr phải tìm thấy tiếng nói của mình và đứng lên phản ứng cho những gì đúng đắn.

Trailer phim Tìm Lại Công Lý:

trailers