Thư ký Kim sao thế?

Thư ký Kim sao thế?

What's Wrong with Secretary Kim

Nội dung phim Thư ký Kim sao thế?

Một giám đốc điều hành kiêu căng tự phụ dường như có mọi thứ, nhưng anh lại nhận được tin dữ khi nữ trợ lý giỏi giang của anh quyết định nghỉ việc.