The Personal History of David Copperfield

The Personal History of David Copperfield

The Personal History of David Copperfield

Nội dung phim The Personal History of David Copperfield

Một cuộc câu chuyện cổ điển của Charles Dickens về một đứa trẻ mồ côi trẻ có thể chiến thắng nhiều chướng ngại vật.