Thân mến, Người nặc danh

Thân mến, Người nặc danh

Anonymously Yours

Nội dung phim Thân mến, Người nặc danh

Một tin nhắn gửi nhầm khiến tình bạn qua mạng nảy nở, Vale và Alex bắt đầu cảm mến nhau mà không nhận ra rằng họ đã gặp nhau ngoài đời thực.