Sự nổi loạn hoàn hảo

Sự nổi loạn hoàn hảo

Pitch Perfect

Nội dung phim Sự nổi loạn hoàn hảo

Bộ phim nhạc kịch hài này khai thác đề tài về các nhóm a cappella để vẽ lên câu chuyện về một cuộc thi căng thẳng giữa ba nhóm nhạc.