Sứ Giả Địa Ngục

Sứ Giả Địa Ngục

Drive Angry

Nội dung phim Sứ Giả Địa Ngục

Một người cha báo thù trốn thoát khỏi địa ngục và đuổi theo những người đàn ông đã giết con gái mình và bắt cóc cháu gái của mình.