Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love

Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love

Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love

Nội dung phim Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love

Ngày của Mẹ sắp đến rồi và cả nhóm đều rất hào hứng - ngoại trừ Peppermint Patty. Đối với cô ấy, đó là một lời nhắc nhở rằng cô ấy không lớn lên với mẹ. Nhưng người bạn tốt Marcie đã giúp Peppermint Patty thấy rằng các gia đình có đủ hình dạng và kích cỡ.

Trailer phim Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love:

trailers