Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm

Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm

Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Nội dung phim Sherlock Holmes: Trò chơi của bóng đêm

Tiếp nối bộ phim Sherlock Holmes năm 2009 là câu chuyện về một thám tử tài ba phải viện đến những lý thuyết huyền bí để phá vỡ kế hoạch của Giáo sư Moriarty độc ác.