Phố Fear phần 3: 1666

Phố Fear phần 3: 1666

Fear Street Part 3: 1666

Nội dung phim Phố Fear phần 3: 1666

Trở lại năm 1666, Deena biết được sự thật về Sarah Fier. Ở năm 1994, hội bạn phải chiến đấu để sống sót – và bảo vệ tương lai của Shadyside.