Nhà tù Shawshank

Nhà tù Shawshank

The Shawshank Redemption

Nội dung phim Nhà tù Shawshank

Bị đổ tội giết người, nhân viên ngân hàng ngay thẳng Andy Dufresne bắt đầu cuộc sống mới ở nhà tù Shawshank và dần trở nên thân thiết với bạn tù Red lớn tuổi hơn.