Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa

Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Nội dung phim Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa

Trong phần hai của trường ca Người Hobbit, Thorin và nhóm người Lùn chạy trốn khỏi bọn Orc khiến Bilbo phải đương đầu với con rồng Smaug.