Lego Star Wars: The Padawan Menace

Lego Star Wars: The Padawan Menace

Lego Star Wars: The Padawan Menace

Nội dung phim Lego Star Wars: The Padawan Menace

Một cậu bé tên là Ian, chỉ huy Cody, và Yoda phải đi giải cứu các kế hoạch chiến đấu bí mật. Tuy nhiên, khi thay thế giáo viên C-3po và một lớp Padawans cũng đi, mọi thứ trở nên phức tạp hơn.