LEGO DC Super Heroes - Justice League: Attack of the Legion of Doom!

LEGO DC Super Heroes - Justice League: Attack of the Legion of Doom!

LEGO DC Super Heroes - Justice League: Attack of the Legion of Doom!

Nội dung phim LEGO DC Super Heroes - Justice League: Attack of the Legion of Doom!

Hãy sẵn sàng cho những viên gạch bay khi Superman, Batman, Wonder Woman và phần còn lại của giải đấu Justice đối mặt với siêu nhân siêu lớn nhất thế giới!