LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

Nội dung phim LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters

Khi Boy Hero Shazam được cung cấp để tham gia vào Justice League, anh ta miễn cưỡng về điều đó, nhưng khi đối thủ của ông, Hội quái vật đã đặt giải đấu vào Peril, anh ta là người duy nhất có thể cứu họ.