Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League

Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League

Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League

Nội dung phim Lego DC Comics Super Heroes: Justice League vs. Bizarro League

Tùy thuộc vào giải đấu Justice để hợp tác với các đối tác kỳ quái của họ để ngăn Darkseid và cứu Galaxy!