Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash

Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash

Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash

Nội dung phim Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash

Khi siêu nhân siêu nhân, Wonder Woman và Green Lantern, Batman và Flash phải quay ngược thời gian để cứu họ.