LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite

LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite

LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite

Nội dung phim LEGO Batman: The Movie - DC Superheroes Unite

Khi Joker và Lex Luthor tạo thành một liên minh, Batman phải hợp tác với Justice League để ngăn chặn họ.