Lãng khách Kenshin: Kinh đô mới

Lãng khách Kenshin: Kinh đô mới

るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 新京都編

Nội dung phim Lãng khách Kenshin: Kinh đô mới

Một bản làm lại táo bạo của "ấn bản Kyoto" nổi tiếng mô tả trận chiến tử thần giữa Kenshin Himura và Makoto Shishio. Dưới góc nhìn của Oniwabanshu và Makimachi Misao, hai nhân vật va chạm dữ dội để xây dựng một kỷ nguyên mới.