Khi đàn ông yêu

Khi đàn ông yêu

Man in Love

Nội dung phim Khi đàn ông yêu

Sau khi gặp một phụ nữ nợ ngập đầu đang chăm sóc cho người bố ốm yếu, một người thu nợ tốt bụng bắt đầu tìm cách chinh phục cô.