Kẻ Săn Mồi Đáy Biển

Kẻ Săn Mồi Đáy Biển

Underwater

Nội dung phim Kẻ Săn Mồi Đáy Biển

Một trận động đất không xác định, lớn xảy ra trong một trạm khoan ở dưới cùng của rãnh Marianna. Một phi hành đoàn khoa học phải tìm đường qua đáy đại dương vào một trạm khác dưới các mối đe dọa của áp lực sâu, nước sẫm, sinh vật biển sâu nguy hiểm, và không liên tục oxy.